Vitgrått träfly
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)

Vitgrått träfly Lithophane ornitopus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766). Vitgrått träfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever främst på ek, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer