Myraftonfly
Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)

Myraftonfly Acronicta menyanthidis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acronicta menyanthidis (Esper, 1789), hane, larv. Myraftonfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 35-43 mm. Larven lever på diverse örter och buskar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer