Grankottmott
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Grankottmott Dioryctria abietella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dioryctria abietella (Denis & Schiffermüller, 1775). Grankottmott förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 23-34 mm. Larven lever från augusti till maj i tall-, gran- och lärkkottar, förpuppning i ett spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer