Strimmig stjärnblomsäckmal
Coleophora striatipennella Nylander, 1848

Strimmig stjärnblomsäckmal Coleophora striatipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora striatipennella Nylander, 1848. Strimmig stjärnblomsäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en rörsäck på grässtjärnblomma. Synonym Coleophora apicella Stainton, 1858

Mediafiler på webben
Läs mer