Slånsolvecklare
Pammene spiniana (Duponchel, 1843)

Slånsolvecklare Pammene spiniana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene spiniana (Duponchel, 1843). Slånsolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i maj juni i smmanspunna blommor av slån och hagtorn, förpuppning i en kokong i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer