Pudrad kärrtrollslända
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

Pudrad kärrtrollslända, hane - Leucorrhinia albifrons T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Se bred kärrtrollslända. Alla kärrtrollsländor kan skiljas från övriga trollsländor på den vita pannan.

Beskrivning

Bakkropp 24-27 mm, bakvinge 28-31 mm. Liknar bred kärrtrollslända (har också vita analbihang och den utfärgade hanen har bakkroppens främre del pudrad i blågrått). Pudrad kärrtrollslända är dock slankare över bakkroppen och har vita labialpalper och mörkt vingmärke. Honan har mörk bakkropp med gula fläckar.

Utbredning

Som hos bred kärrtrollslända men kanske vid litet mer näringsfattiga vatten. Pudrad kärrtrollslända är funnen norrut till Dalarna och Västerbotten och på Öland och Gotland. Flygtid. Från juni till början av augusti (flyger något senare än bred kärrtrollslända).

Mediafiler på webben
Läs mer