Aspfuks
Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775)

Aspfuks Nymphalis vaualbum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, undersida. Aspfuks har tagits i Sverige i Sk, 20. VII 1906, Sm, juni 1913,1914 samt Up 1913. Vingbredd 61-75 mm. Larven lever på sälg, asp och alm, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer