Snöbärsvecklare
Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)

Snöbärsvecklare Eucosmomorpha albersana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eucosmomorpha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
prep 10608Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813). Snöbärsvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i augusti september i en omvikt bladkant på try och snöbär, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer