Malörtskottvecklare
Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)

Malörtskottvecklare Eucosma metzneriana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830). Malörtskottvecklare togs 2002 i flera exemplar på ljus i Sm samt på Öl och Go. Hittills har den påträffats från Sk till Up. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever från september till maj i skottspetsen av gråbo och malört, förpuppning i ett spinn i nedre delen av stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer