Hålrotfly
Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842)

Tandfläckigt lundfly Hyssia cavernosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Hyssia.)
Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842). Hålrotfly togs första gången i Norden på Öl av Jesper Lind. Larven lever på hålrot samt glim.

Mediafiler på webben
Läs mer