Långflikad lobmätare
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)

Långflikad lobmätare Pterapherapteryx sexalata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pterapherapteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783), hona. Långflikad lobmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 18-23 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer