Dyndvärgmal
Stigmella zelleriella (Snellen, 1875)

Dyndvärgmal Stigmella zelleriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella zelleriella (Snellen, 1875). Dyndvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-5,5 mm. Huvudhår gråbruna hos hanen, gulaktiga hos honan, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsaktiga innanför tvärbandet, utanför är de grovfjälligt mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet matt gråaktigt och mycket otydligt. Bakvingar ljusgrå. Bakkroppen har en spretande, ljusgrå analtofs.

Biologi

Habitat

Finns längs sandiga kuster där det växer krypvide.

Associationer

Näringsväxt: Salix repens samt Salix rosmarinifolia.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en gångmina som snabbt utvidgar sig till en fläck med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Enbart känd från Halland och på Gotland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Dyndvärgmal Stigmella zelleriella.

Mediafiler på webben
Läs mer