Tistelmärgmott
Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)

Tistelmärgmott Myelois circumvoluta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Myelois.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 1979)Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785). Tistelmärgmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 26-35 mm. Larven lever från september till maj i blommor och stjälk av bl. a. kardborre, förpuppning i stjälken. Synonym Tinea cribrella Hübner, 1796

Mediafiler på webben
Läs mer