Svartprickigt plattfly
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)

Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763). Svartprickigt plattfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Phalaena vaupunctatum Esper, 1786

Mediafiler på webben
Läs mer