Bokveckmal
Parornix fagivora (Frey, 1861)

Bokveckmal Parornix fagivora T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Parornix fagivora (Frey, 1861). Bokveckmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-11 mm. Huvudhår ljusbruna, krage smutsvit. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå, diffust tecknade med gulvita fläckar. På bakkanten finns en otydlig ljus fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i bokskog.

Associationer

Näringsväxt: Fagus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni och augusti. Larven är vitaktig med brunt huvud och gör en undersidg mina, mot slutet i en omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong i bladet.

Utbredning

Förekommer sällsynt från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer