Praktmållmal
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)

Praktmållmal Chrysoesthia drurella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775). Praktmållmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 7-9 mm. Larven lever minerande i blad av målla. Synonym Chrysoesthia hermanella sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer