Brun grundvecklare
Celypha rufana (Scopoli, 1763)

Brun grundvecklare Celypha rufana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Celypha rufana (Scopoli, 1763). Brun grundvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i april maj i roten på gråbo och renfana.

Mediafiler på webben
Läs mer