Blåbärsmalmätare
Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)

Blåbärsmalmätare Pasiphila debiliata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pasiphila debiliata (Hübner, 1817). Blåbärsmalmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever på blommor och knoppar av blåbär och odon, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer