Rovfjäril
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Rovfjäril Pieris rapae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pieris rapae (Linnaeus, 1758). Rovfjäril förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på diverse kålsorter, krasse, reseda m. fl. , förpuppning i form av gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer