Åsfly
Moma alpium (Osbeck, 1778)

Åsfly Moma alpium T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Moma.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Moma alpium (Osbeck, 1778), hane, larv. Åsfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på ek och bok, förpuppning i en gulaktig kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer