Hedpärlemorfjäril
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)

Hedpärlemorfjäril Argynnis niobe T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Argynnis niobe (Linnaeus, 1758), hane, hona, undersida. Hedpärlemorfjäril förekommer sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 50-65 mm. Larven lever på violer, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer