Liten morotplattmal
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)

Liten morotplattmal Agonopterix purpurea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix purpurea (Haworth, 1811). Liten morotplattmal förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i ett spunnet bladrör på morot, körvel, ängssilja och rödkörvel, förpuppning i en kokong i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer