Dubbelvågig lavmätare
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775)

Dubbelvågig lavmätare Ectropis crepuscularia T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermüller, 1775), hane, hona, larv. Dubbelvågig lavmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 30-37 mm. Larven lever på björk, sälg och brakved, förpuppning i marken. Synonym Geometra bistortata Goeze, 1781

Mediafiler på webben
Läs mer