Tistelblomvecklare
Aethes cnicana (Westwood, 1854)

Tistelblomvecklare Aethes cnicana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes cnicana (Westwood, 1854). Tistelblomvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever från september till april först i blomkorgarna senare i stjälken på tistel, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer