Häggspinnmal
Yponomeuta evonymellus (Linnaeus, 1758)

Häggspinnmal Yponomeuta evonymella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Yponomeuta evonymellus (Linnaeus, 1758). Häggspinnmal.

Beskrivning

Vingbredd 20-24 mm. Hjässan vit. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med fem längsrader svarta prickar. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i de flesta miljöer där det växer hägg.

Associationer

Näringsväxt: Prunus padus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Honan lägger äggen på trädens yngre kvistar. De läggs i små platta "klumpar" med ett 60-tal ägg i vardera "klump" samt med en diameter på ca 5 mm. Färgen skiljer sig knappast från barken. Någon gång under hösten kläcks äggen men larverna kryper inte ut ur äggskalen utan övervintrar. När häggbladen slår ut på våren lämnar larverna äggen och börjar konsumera bladen. Varje larvkull håller samman i ett gemensamt spinn och när bladen är avätna flyttar sig kolonien och gör en ny vävnad. När larverna är fullbildade förpuppar de sig tillsammans i vita, spolformiga kokonger. Om ett helt träd har kalätits blir förpuppningen oftast utspridd.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland. Spinn av Häggspinnmal Yponomeuta evonymellus på hägg.

Mediafiler på webben
Läs mer