Fri stävmal
Prolita solutella (Zeller, 1839)

Fri stävmal Prolita solutella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Prolita solutella (Zeller, 1839). Fri stävmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sm. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i ett vävrör på harris och ginst.

Mediafiler på webben
Läs mer