Guldglansmal
Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)

Guldglansmal Argyresthia bergiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840). Guldglansmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-13 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar guld- eller mässings-glänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer gran.

Associationer

Näringsväxt: Picea abies.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever minerande i ett skott vars barr faller av och vissnar, före förpuppningen gnager larven upp ett cirkelrunt hål som täcks med silke, puppan vilar i en vit kokong i granskottet.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer