Hedmott
Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hedmott Episcythrastis tetricella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Episcythrastis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 8600)Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermüller, 1775). Hedmott förekommer tämligen sällsynt från Bl till To. Vingbredd 18-23 mm. Larven har fötts upp på bindvide.

Mediafiler på webben
Läs mer