Arktisk pärlemorfjäril
Boloria chariclea (Schneider, 1794)

Arktisk pärlemorfjäril Boloria chariclea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Boloria chariclea (Schneider, 1794), hane, undersida. Arktisk pärlemorfjäril förekommer sällsynt på fjällhedar i Lu, To. Vingbredd 35-42 mm. Larven lever på violer, vide och lingon, förpuppning i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer