Granskottvecklare
Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)

Granskottvecklare Zeiraphera ratzeburgiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840). Granskottvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna barr på gran, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer