Rödkantat jordfly
Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödkantat jordfly Eugraphe sigma T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eugraphe.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödkantat jordfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 37-43 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer