Lärkbarrmal
Teleiodes saltuum (Zeller, 1839)

Lärkbarrmal Teleiodes saltuum T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Teleiodes saltuum (Zeller, 1839). Lärkbarrmal förekommer sällsynt i Sk och Bl. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever mellan sammanspunna barr av lärk.

Mediafiler på webben
Läs mer