Myrflickslända
Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)

Myrflickslända - Coenagrion johanssoni T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Övriga Coenagrion-arter och sjöflickslända.

Beskrivning

Bakkropp 21-24 mm, bakvinge 15-20 mm. Den minsta svenska arten i släktet. Svart linje längs bakkroppens sidor och svarta fläckar vid bakbenens bas.

Biologi

Habitat

Myrflicksländan finns vid sjöar, dammar och myrar. Den är vanligast vid näringsfattiga sjöar i moss- och myrmark.

Utbredning

En huvudsakligen nordlig art, dock funnen söderut till Västergötland, Östergötland och Södermanland. Flygtid. Från slutet av maj till augusti.

Mediafiler på webben
Läs mer