Poppelsaftmal
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)

Poppelsaftmal Phyllocnistis unipunctella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834). Poppelsaftmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Hjässan ljusgrå och ansiktet vitt. Antenner svagt ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna vita med mörka teckningar. På framkanten finns fyra mörka tvärstreck. Vid vingspetsen en svart fläck varifrån tre mörka streck utstrålar. Från basen utgår ett mörkt, längsgående streck. Bakvingar gråbruna. Fjärilen är lik Phyllocnistis saligna men skiljer sig genom att sistnämnda har två mörka längsstreck från framvingebasen.

Biologi

Habitat

Finns i parker och alléer där det växer poppel.

Associationer

Näringsväxt: Populus nigra, P. balsamifera.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer juli och september. Larven gör en mina som påminner om snigelsekret och går såväl i bladets över- som under-sida, förpuppning i minan under en omvikt bladkant.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Medelpad och i Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Opostega suffusella Zeller, 1847. Minor av Poppelsaftmal Phyllocnistis unipunctella i poppelblad.

Mediafiler på webben
Läs mer