Dyfly
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)

Dyfly Rhizedra lutosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Rhizedra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rhizedra lutosa (Hübner, 1803). Dyfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 37-56 mm. Larven lever i rötterna på vass, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer