Ekmalmätare
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858

Ekmalmätare Eupithecia dodoneata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia dodoneata Guenée, 1858. Ekmalmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 16-19 mm. Larven lever på ek, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer