Svart vitspetsgräsminerarmal
Elachista pullicomella Zeller, 1839

Svart vitspetsgräsminerarmal Elachista pullicomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista pullicomella Zeller, 1839. Svart vitspetsgräsminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i diverse gräsarter.

Mediafiler på webben
Läs mer