Gullrissäckmal
Coleophora obscenella Herrich-Schäffer, 1855

Gullrissäckmal Coleophora obscenella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora obscenella Herrich-Schäffer, 1855. Gullrissäckmal förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i en rörsäck på gullris. Synonym Coleophora virgaureae Stainton, 1857

Mediafiler på webben
Läs mer