Nordgräsminerarmal
Elachista zernyi Hartig, 1941

Nordgräsminerarmal Elachista zernyi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista zernyi Hartig, 1941. Nordgräsminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Vr till To. Vingbredd 7-9 mm. Larven är okänd. Synonym Elachista ingvarella Traugott-Olsen, 1974.

Mediafiler på webben
Läs mer