Svartvit bladkantmal
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)

Svartvit bladkantmal Pseudotelphusa scalella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763). Svartvit bladkantmal förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 10-16 mm. Larven lever på blad av ek.

Mediafiler på webben
Läs mer