Skörbjuggsörtsmal
Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832)

Skörbjuggsörtsmal Rhigognostis annulatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rhigognostis annulatella (Curtis, 1832). Skörbjuggsörtsmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-20 mm. Huvud och mellankropp ljusgrått. Antenner tydligt ringade samt två mörka fläckar mot spetsen, drygt hälften av framvingelängden. Framvingar brungrå med längsgående vita fläckar på bakkanten samt små, ljusa fläckar i vingspetsen. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns främst vid klippstup vid havet.

Associationer

Näringsväxt: Cochelaria officinalis eventuellt diverse korsblommiga växter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i ett glest spinn på skörbjuggsört, förpuppning i en tunn kokong under ett blad eller på marken.

Utbredning

Längs kusten från Skåne till Bohuslän. I övriga Norden finns den på nordöstra Jylland i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer