Rödgul höfjäril
Colias croceus (Fourcroy, 1785)

Rödgul höfjäril Colias croceus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Colias croceus (Fourcroy, 1785), hane, hona, undersida. Rödgul höfjäril är en migrerande art som tämligen sällsynt har påträffats från Sk till Up. Vingbredd 45-52 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning som gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer