Björnbärsdvärgmal
Stigmella auromarginella (Richardson, 1890)

Björnbärsdvärgmal Stigmella auromarginella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella auromarginella (Richardson, 1890). Björnbärsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-5,5 mm. Huvudhår gulorange eller mörkbruna, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna har en bronsbrun glans närmast basen, intill tvärbandet mörkt blåskimrande, utanför är de svarta med purpurglans, i yttersta spetsen finns en silverglänsande fläck. Tvärbandet guld- eller silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns på torra marker, stenrösen och liknande där det växer björnbär eller hallon.

Associationer

Näringsväxt: Rubus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är gul och gör en gångmina med exkrementer som fyller hela gången. Kokongen är ljusbrun.

Utbredning

Förekommer lokalt allmänt från Skåne till Södermanland. I övriga norden finns den i Danmark, saknas i Norge och Finland. Mina av Björnbärsdvärgmal Stigmella auromarginella i björnbärsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer