Fjällmossebrokvecklare
Phiaris septentrionana (Curtis, 1835)

Fjällmossebrokvecklare Phiaris septentrionana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris septentrionana (Curtis, 1835). Fjällmossebrokvecklare förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 16-17 mm. Larven är okänd. Synonym Sericoris schaefferana Herrich-Schäffer, 1851

Mediafiler på webben
Läs mer