Östlig knoppmal
Lampronia aeripennella (Rebel, 1889)

Östlig knoppmal Lampronia aeripennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Lampronia aeripennella (Rebel, 1889). Östlig knoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 13-19 mm. Huvudhår orangegula. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med svag mässingsglans och purpurskimmer. På bakkanten finns en tydlig, gulvit fläck. Bakvingar bruna.

Biologi

Habitat

Finns i tallskog.

Associationer

Näringsväxt: Pyrus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven har påträffats under barken på päronträd.

Utbredning

Är hittills enbart påträffad på Gotska sandön. I övriga Norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer