Större snabelsvärmare
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

Större snabelsvärmare Deilephila elpenor T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758). Större snabelsvärmare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 50-70 mm. Larven lever främst på rallarros, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer