Gråvingad gräsminerarmal
Elachista canapennella (Hübner, 1813)

Gråvingad gräsminerarmal Elachista canapennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista canapennella (Hübner, 1813). Gråvingad gräsminerarmal förekommer allmänt i hela landet. Vingbredd 10-11 mm. Larven minerar i diverse gräs. Synonym Tinea pulchella Haworth, 1828.

Mediafiler på webben
Läs mer