Sälgfotsläpare
Nycteola degenerana (Hübner, 1799)

Brun sälgfotsläpare Nycteola degenerana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nycteola degenerana (Hübner, 1799). Brun sälgfotsläpare förekommer sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever på sälg, förpuppning i en kokong oftast under ett blad eller vid en kvist.

Mediafiler på webben
Läs mer