Ekgördelmätare
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)

Ekgördelmätare Cyclophora punctaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758), hane, larv. Ekgördelmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 23-30 mm. Larven lever på ek, förpuppning i ett tunt spinn på en kvist eller gren.

Mediafiler på webben
Läs mer