Sälggallvecklare
Cydia servillana (Duponchel, 1836)

Sälggallvecklare Cydia servillana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia servillana (Duponchel, 1836). Sälggallvecklare förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever från augusti till april i grenar av sälg och orsakar gallbildning, förpuppning i gallen.

Mediafiler på webben
Läs mer